Заработи единен уеб портал за съдилищата в Североизточна България
Заработи единен уеб портал за съдилищата в Североизточна България / Окръжен съд Добрич

23 съдилища от съдебния район на Апелативен съд Варна се включиха в Единен уеб портал за достъп и предоставяне на информация в електронна форма за движението на съдебните дела, съобщават оттам. Освен за движението на преписките, уеб порталът позволява достъп и информация до протоколи от открити заседания и съдебни актове от електронните папки на делата.

Порталът обхваща шестте окръжни съдилища във Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра, в Административен съд Варна, както и 16 районни съдилища от апелативния район. На страницата има данни за постъпилите входящи документи за образуване на дела; проведени заседания; постановени съдебни актове; постъпили жалби, протести, резолюции на съдията; изпращане в по-висша инстанция; резултат от обжалването.

Електронният портал работи от няколко години, като първоначално обхвана районните съдилища във Варна, Девня, Провадия. Надграждането му позволи да се обхванат общо 23 съдилища в целия апелативен район, като предстои включването и на последните пет институции. В приложението са заложени функционалности, които гарантират защитата на личните данни на страните в съдебните производства.

Апелативният уеб портал е стъпка към изпълнение на по-голямата цел - "Единен портал за цялата страна за предоставяне на достъп до е-услуги за извършване на процесуални действие и дистанционен достъп до електронните дела", посочена в Концепцията на Министерството на правосъдието от тази година за въвеждане на е-правосъдие.