Срещата с министър Вълчев
Срещата с министър Вълчев / МОН
Tри национални проекта стартират у нас по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Това стана ясно на проведения в Добрич граждански диалог на тема "Образование", в който участие взеха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, Таня Петрова от Парламентарната комисията по образованието, народен представител от Варна, народните представители от Добрич Пламен Манушев и Даниела Димитрова.

Министър Вълчев информира, че единият проект, който ще започне, е продължение на „Твоят час” в частта дейности за преодоляване на образователни трудности. Другият е допълнително обучение по български език в детските градини. Третият - „Образование на бъдещето” е посветен на дейности по интереси в областта на дигиталната креативност от първи клас. По него ще бъде изграден и т.нар. отворен облак – платформа с безплатно образователно съдържание.

През миналата седмица националните програми са приети от Министерски съвет.  

Общата сума за ремонтните дейности на образователна инфраструктура в област Добрич за програмен период 2014-2020 г. е на стойност 9 586 973 лева, изнесе данни министърът. По ОП “Региони в растеж” и  Програма за развитие на селските райони ще бъдат извършени ремонти, оборудване и обзавеждане на 6 училища и 2 детски градини.