Въвеждат мерки за недопускане на африканска чума по свинете и инфлуенца по птиците
Въвеждат мерки за недопускане на африканска чума по свинете и инфлуенца по птиците / DarikNews.bg, архив

На територията на област Добрич се въвеждат ограничителни мерки с цел недопускане на болестите африканска чума по свинете и високопатогенна инфлуенца по птиците, съобщават от областната управа.

Мерките се набелязват по заповеди на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните заради възникнали огнища на тези болести в Европа.

Областната епизоотична комисия задължи общинските комисии и граничните полицейски управления да обсъдят до 22 ноември предприемането на действия, свързани с проблема, и да докладват до 28 ноември.

Българска агенция по безопасност на храните наложи превантивни мерки с цел недопускане на появата на болестта Африканска чума по свинете в страната. Болестта не е опасна за хората, но нанася големи икономически загуби. На Областните дирекции по безопасност на храните в градовете София, Видин, Русе, Добрич, Бургас и Варна е разпоредено съвместно с „Гранична полиция“ да осъществяват засилен контрол на пристанищата и граничните пунктове на личния багаж на пътниците, идващи от страни, в които е установена АЧС (Естония, Латвия, Литва, Полша, Молдова. Украйна, Беларус, Русия). Ще се проверява за наличие на суровини и храни от животински произход, непретърпели термична обработка, които крият риск да пренесат вируса на АЧС. Такива продукти ще бъдат конфискувани и унищожавани.

На директорите на ОДБХ в цялата страна е разпоредено да информират кметовете на съответните населени места и лицата, отглеждащи свине, като ги запознаят с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините за разпространение на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се спазват в обектите. Особено внимание се обръща на задължението при съмнение за заболяване или смъртност, незабавно да се информира съответния официален ветеринарен лекар. Засилва се и контролът на движението на домашни свине. Извършва се засилен клиничен надзор за ранно откриване на АЧС в свиневъдните обекти в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол и Хасково.

Въвежда се и засилен контрол върху гъстотата на популацията диви свине в страната. Особено внимание се обръща на общините по поречието на река Дунав и на островите по реката, общините в област Силистра и Добрич по сухоземната граница с Румъния, както и в общините със стада източнобалкански свине в областите Бургас, Варна и Шумен, където е разпоредено максимално редуциране на популацията диви свине. Ловът трябва да се извърша съгласно Утвърдения план за ползване и определените допустими запаси, без да бъде застрашен биологичният вид.

Ловците трябва незабавно да информират официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведението и/или изменение от нормалния вид на вътрешните органи при първичната обработка на отстреляните диви свине.