Улица Трета в Зърнево
Улица Трета в Зърнево / община Тервел
Продължават дейностите по инвестиционната програма на община Тервел. Към момента се изпълнява последният етап от проект за рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в три села от Община Тервел – Зърнево, Нова Камена и Безмер. Последният етап включва полагане на асфалтови настилки в с.Зърнево. В селата Безмер и Нова Камена изпълнението приключи, с изключение на довършителни работи по  маркировката.
 
Най-голяма е инвестицията в с.Зърнево. Нова водопроводна инфраструктура бе положена по двете най-дълги улици в селото – улица „Втора“ и улица „Трета“. Общата дължина на новия водопровод е 3500 метра.Общо 223 имота са присъединени към обновеното трасе посредством нови сградни отклонения. Изпълнението продължава с пълно преасфалтиране на двете улици. Площта на новите асфалтови настилки е 19 200 кв. м. Общата стойност на инвестицията за с.Зърнево е  2  175 000 лв.

В село Нова Камена ремонтът бе фокусиран върху улици „Втора“ и „Шеста“. Общата дължина на новият водопровод е 1025 м. Общо 59 домакинства имат нови сградни отклонения и ползват вода от новия водопровод. Двете улици са изцяло преасфалтирани. Площта на новите асфалтови настилки е 8 339 кв.м. Стойността на вложението в с.Нова Камена възлиза на 668 700 лв.

В село Безмер е извършен ремонт на подземна и надземна инфраструктура на улица „Трета“. Дължината на трасето е 828,5 м. Четиридесет и един имота имат нови сградни отклонения. Площта на новата асфалтова настилка е 5 860 кв.м. В село Безмер са инвестирани 502 920 лв. по този проект.
 
В селата Зърнево, Безмер и Нова Камена живеят общо 2800 души. Проектът за трите села се финансира по Програма за развитие на селските райони.
               
Продължава строителството на параклиса в с.Коларци. Той носи името на Света Злата Мъгленска. Светицата се чества на 18 октомври . В случай, че времето е благоприятно, ще освещаването на новия параклис ще стане на неговия храмов празник.

Параклисът в село Коларци
община Тервел