Общинският ръководител на ПП ГЕРБ Добрич Красимир Николов /в ляво/ и изпълнителният директор на ВиК Добрич инж.Тодор Гикински
Общинският ръководител на ПП ГЕРБ Добрич Красимир Николов /в ляво/ и изпълнителният директор на ВиК Добрич инж.Тодор Гикински / ПП ГЕРБ - Добрич
Решението е взето на среща между ръководствата на водното дружество и ГЕРБ-Добрич
Всяка седмица изпълнителният директор на „ВиК Добрич“ ООД  инж. Тодор Гикински ще има приемна за гражданите. В сряда, от 11:00 до 13:00 часа, след предварително записване, добруджанци ще могат да поставят проблемите си пред ръководството на водното дружество.

Такова решение е било взето на проведената днес по инициатива на областния координатор и народен представител на ПП ГЕРБ Пламен Манушев среща във връзка с жалби на граждани. Тя бе осъществена от общинския ръководител на ПП ГЕРБ и зам.-областен управител Красимир Николов, информират от местната партийна централа. 

„ВиК Добрич“ няма нужда от напрежение, а от възможност за работа, е коментирал инж. Гикински. По думите му, вече са решени част от натрупваните с десетилетия проблеми. За деветмесечието дружеството отчита счетоводна печалба в размер на над 170 000 лева, при над 750 000 лева загуби за същия период на миналата година. Многопрофилната болница за активно лечение вече има алтернативно водоснабдяване и по този начин е решен проблема с наличието и налягането на водата там, а също и на жилищните блокове в района.

Търси се решение на проблема с общите водомери. Според инж. Гикински, до момента има пропуски при изпълнението на Наредба №4, които са били в ущърб на гражданите. Той очаква това да се избегне при стриктно спазване на нормативния документ.

Водоснабдителното дружество работи за намаление на разходите за електрическа енергия, които имат най-голяма тежест при формиране на цената на водата. Засега те са редуцирани около 10 процента, като целта е намалението да достигне до 30-40%. По този начин ще бъде освободен ресурс, който да се вложи в ремонт на водопроводната мрежа.

Предвижда се през следващата година усилията на „ВиК Добрич“ да бъдат насочени към ремонт на улици, където вече е подменена мрежата по проекта за водния цикъл. По този начин ще се търси дълготраен ефект, а не запълване на дупки с трайност едва няколко месеца.

Инж. Тодор Гикински е бил категоричен, че не се предвижда увеличение на цената на водата. Напротив, в бизнес плана на дружеството за следващите пет години е заложено дори минимално намаление на цената. В плана, който се очаква да бъде одобрен до края на годината, е заложено и осредняване на цената за канализация и пречистване.

Изпълнителният директор на „ВиК Добрич“ е заявил още, че дружеството е готово да протегне ръка на млади хора с различни специалности – водопроводчици, багеристи и  шофьори.