Защитена зона Калиакра
Защитена зона Калиакра / Дарик Добрич
Границите на НАТУРА 2000 влизат в касационната прокуратура
Върховната административна прокуратура протестира пред ВАС заповедта на министъра на околната среда в частта, с която се забраняват земеделските дейности в защитена зона „Комплекс Калиакра“. Това съобщават от прокуратурата след извършена проверка по законността на заповедта.

В процеса на извършването на проверката са събрани данни, че при изграждането на европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ през 2007 г. е обявена по-голяма площ, заета от т.н. понто-сарматски степи, а на практика е била по-малка.

„По този начин заповедта е издадена, без от министъра на околната среда и водите да е установено категорично, че във всички места по приложения координатен регистър се намира природното местообитание „Понто-Сарматски степи“. Допуснатото нарушение е преценено от ВАП като съществено, тъй като заповедта е издадена за опазването на това местообитание“, се казва в определението на ВАП.

В резултат на това от ВАП е оспорена т.2 от заповедта, с която на територията на защитена зона „Комплекс Калиакра“ е въведена забрана за разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения на територията, плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листно-стъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковично-зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етеричномаслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури.

Прокуратурата обаче не оспорва точката от заповедта, с която в зоната се забранява новото строителство, защото то може да увреди защитената зона.

Що се отнася до границите на защитена зона „Комплекс Калиакра“, ВАП изпраща документацията по компетентност на касационната прокуратура, което значи, че трябва да се прецени има ли престъпление. Такова мнение изказа и главният прокурор Сотир Цацаров в Каварна преди дни.

ВАП ще проверява цялата документация по създаването на границите на Натура 2000