/ Дарик Добрич, архив
На 1 ноември Пътна полиция стартира традиционната превантивна акция „Зима”. Тя ще продължи до края на месец ноември и ще премине през три тематични етапа, насочени към отделните категории участници в движението.

Проверки по пътищата, стартира акция „Зима“

До 10 ноември дейността на Пътна полиция ще бъде фокусирана към превенция на поведението на водачите на пътни превозни средства – основно велосипеди и каруци, както и за селскостопанска техника.

Най-честите грешки на шофьорите (ВИДЕО)

Ще се следи за спазване на въведените ограничения по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа, както и за движещи се превозни средства без необходимото оборудване, използване на светлоотразителни жилетки от велосипедистите и други. Датата 6 ноември ще бъде обявена за Ден без велосипедисти - жертви на пътя.

Вторият тематичен етап ще протече в периода 11-20 ноември. Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване на предимство на пешеходците от страна на шофьорите на пешеходните пътеки.

13 ноември ще бъде обявен за Ден без пешеходци – жертви на пътя, а на 20 ноември ще се отбележи Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП.

93% от катастрофите у нас са резултат на човешка грешка

„Безопасно шофиране през зимата” е мотото на третия тематичен етап на акция „Зима”
, който ще бъде в дните 21-30 ноември. Пътните полицаи ще извършват засилени проверки на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, над поведението на пътниците, както и на водачите на пътни превозни средства, в т.ч. и спрямо пешеходците.

Датата 20 ноември ще бъде обявена за Ден без водачи и пътници в моторните превозни средства - жертви на пътя.