/ снимки: Добромир Петров
Община Тервел ще предприема принудителни мерки за ремонт или събаряне на опасни сгради, предвижда нова наредба, която Общинският съвет предстои да обсъди.

В населените места в района има незавършени сгради, както и здания, които вече не се използват - частна или общинска собственост.

През последните години общината премахна два такива обекта, които бяха опасни за гражданите - незавършен комплекс за услуги в село Попгруево и някогашна училищна сграда в село Орляк.

Проблем с поддържането на наследствените сгради пред администрацията има заради много собственици, както и при големи здания, в които мнозина са закупили делими и идеални части.

Кметската управа вече се е сблъскала с нежеланието на част от съсобствениците на сградата на бившата стоматология в Тервел,в която общината също притежава части, да обединят усилията си и да ремонтират покрива.

Всички разходи при принудителните мерки - изготвяне на строителни книжа, освобождаване на обекта и съхранение на иззетите вещи, разчистване на строителните отпадъци и други, ще са за сметка на собствениците, предвижда проектът за новата наредба.

 
БТА