документи документ
документи документ / Thinkstock/Getty Images
Председателят на Общинския съвет в Тервел ще може да бъде предсрочно освободен, така както е и избран на поста - с повече от половината гласове на общинските съветници.

Това предвижда проект за изменение и допълнение на правилника за дейността на органа на местната власт, предложен за обществено обсъждане.

Промените идват след като от началото на мандата предсрочно бяха прекратени правомощията на Аксел Наз-Исмаилова /ДПС/ като председател на Общинския съвет,а спрямо поелата поста Мария Гочева /БСП/ също бяха направени опити да бъде отстранена.

С новите текстове се уточнява, че предложението за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет - с мотив системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца - се прави чрез подписка от 11 общински съветници.

В подписката трябва подробно да бъдат описани случаите на неизпълнение на задълженията.

В промените се посочват и условията за предсрочно прекратяване правомощията на заместник-председателя на Общинския съвет, за когото също имаше искане да бъде освободен.
 
БТА