/ netinfo
Община Добричка започва активна работа по проект "Социално предприятие "Помощ в дома и градината" - генератор на социална възвръщаемост". Той се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Общата му стойност е 180 273 лева, от които 153 232 /85%/ европейско и 27 041 /15%/ - национално съфинансиране. 
 
Дейностите ще продължат до края на 2019 г. С тях се цели да се осигури социално включване и интеграция на пазара на труда на хора в неравностойно положение от общината. Участниците ще бъдат 30 – петима с увреждания, пет социално изключени и 20 - в неравностойно положение на пазара на труда.
 
Те ще получат актуална информация за изискванията за практикуване на отделните професии, възможностите за обучение. Ще им бъде осигурена квалификация и преквалификация и възстановяване на трудовата им активност.

Ще бъдат провеждани консултации за психологична рехабилитация - развиване на познавателните процеси, тестове, групови беседи, индивидуална работа. Предвидена е и работа за промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо хората с увреждания и другите социално изключени.
 
За 8 души в трудоспособна възраст ще бъдат организирани курсове на обучение за работник в озеленяването, а за други трима – за социален асистент. За тях е осигурена 12 месеца заетост в Социално предприятие "Помощ в дома и в градината". Към него ще бъдат назначени и четирима екоинспектори на 8-часов работен ден, които ще контролират работата на озеленителите,
 
За предприятието ще бъдат осигурени по проекта мотофреза, моторни коси храсторези, както и мотопеди за работещите като екоиснпектори - поради големия брой населени места в община Добричка.