Увеличават се нуждаещите се от социални услуги в тервелско
Увеличават се нуждаещите се от социални услуги в тервелско / Община Тервел

210 000 лева е инвестирала Община Тервел в социални услуги през 2014 г., съобщават от там. Преобладаващата част представляват евросредства, разходвани за изграждането на центъра в Коларци. Общината е купила нов автомобил за разнос на храна и кухненско оборудване.

През 2015 г. ще се инвестират 390 000 лева европейски средства - за общо три нови автомобила за разнос на храна и за изграждане на центрове за социални услуги в Нова Камена и Поп Груево. С 25 000 лева собствени средства или по ПРСР ще се обнови кухненско оборудване за домашния патронаж.

Община Тервел е доставчик на няколко социални услуги: домашен патронаж, обществена трапезария, дом за стари хора, обгрижване на болни чрез лични асистенти и дневни центрове за социални услуги. Отчита се ясно изразена ежегодна тенденция за увеличаване както на обхвата, така и на потребителите, посочват от общината. Преди 10 години единствената услуга е домашният патронаж с капацитет за 50 души. Миналата година топла храна са получавали 122-ма от Тервел и 7 околни села.

От социалната трапезария през миналата година са се възползвали 150 души от Тервел и 4 села - най-вече пенсионери и хора с увреждания. По проект "Подкрепа за достоен живот" са работили 40 лични асистенти, обгрижващи 40 потребители, като и тези случаи се увеличават всяка година. Домът за стари хора работи с пълния си капацитет от 25 души.

В края на лятото ресорната дирекция в Община Тервел стартира набирателна банка за облекла и спално бельо /втора употреба/ в помощ на многодетни, социално слаби семейства и лица, хора с увреждания. Вече са подпомогнати над 210 души.