Урок по родолюбие проведоха във ФСГ
Урок по родолюбие проведоха във ФСГ / ФСГ - Добрич

Ученици от финансoво-стопанска гимназия „Васил Левски” в Добрич, членове на Европейски клуб „EUREKA“, се срещнаха с краеведа Веселина Малчева, информираха от училището. Тема на срещата е бил обликът на Добрич от двадесетте, тридесетте и четиридесетте години на миналия век и европейското влияние в града - колко близо и колко далеч са били добричлии от Западна Европа, кои са били пътищата на проникване на чуждата култура в града ни и какви са били последствията от това.

В увлекателен разказ Веселина Малчева е запознала гимназистите със забележителностите на Добрич от онова време, с отделните етапи на румънското владичество и навлизането на западноевропейската култура в Добруджа. Младите хора са били информирани и за изследователската и родоведска дейност на Малчева, за  издирването, проучването, съхраняването и предаването на знания за миналото на Добрич.

Своеобразният урок по родолюбие е завършил с оптимизъм за бъдещето на Добруджа, подчертаха още от училището.