Умуват как да осигурят мостчета за имоти в Лозята
Умуват как да осигурят мостчета за имоти в Лозята / Дарик Добрич

18 души се отзоваха на първата среща с екипа на проекта "Корекция на река Добричка", обявена от общината. Дейностите започнаха през март и ще продължат 250 календарни дни. Част от дерето е почистено, напр. в градския парк. През летните месеци предстоят строително-монтажни работи в участък от 3 километра и 100 метра в местността Лозята, които ще засегнат живеещите там, тъй като ще се изгражда бетоново корито на реката. Участъкът е от моста по пътя за село Богдан до изоставения строеж, известен като "Орбита".

Присъстващите се интересуваха най-живо от проблема с подходите, водещи от пътя към имотите им над водата. Някои от тях ще бъдат съборени при дейнотите по проекта, което ще създаде неудобство. Кметът Детелина Николова поясни, че ще се съблюдава до тези ремонтни работи да се стигне едва късна есен, за да не се пречи на хората при летните им посещения по вилите и дворните места. Планира се през следващата седмица да се организира среща и с проектанта на корекцията на дерето, с който да се потърси решение на проблема с подходите към имотите за в бъдеще, информира още кметът и поясни, че той трябва да определи как могат да изглеждат подобни мостчета, тъй като негови са авторските права.

През тази година общината ще задели 30 000 лева бюджетни средства за изграждането на 2 от общо нужните 10 водостока в района, тъй като за подобни съоръжения няма предвидени разходи по проекта. За следващите е възможно да се прибегне до публично-частно партньорство между общината и ползвателите, предложи кметът и помоли обитателите на имоти покрай река Добричка да излъчват свои представители на всички срещи по проекта, за да има откритост при процеса и "да не се разпространяват слухове, които не са полезни". Николова припомни, че Добрич се намира на по-малка надморска височина от съседните си общини и "обира" повърхностните води от четири от тях.

Проектът „Корекция на река Добричка в участъка от околовръстен път Е 27, 97 до вливането на дере Сердика" е на стойност 1 052 537 лева, като 1 млн.лева се предоставят безвъзмездно от ОП "Регионално Развитие". Дейностите започнаха през март т.г. с изпълнител "Екострой" АД.
Реката преминава през територията на целия град Добрич в посока юг-север. Общата дължина на трасето е 20 км, участъкът, който ще се коригира, е почти 8 км. Срокът за изпълнение е общо 250 дни.