Ученици от Добрич участваха в тренинг за себепознание
Ученици от Добрич участваха в тренинг за себепознание / Центърът за кариерно ориентиране - Добрич

Ученици от гимназия „Райко Цончев”в Добрич се включиха в тренинг за себепознание, съобщават от Центъра за кариерно ориентиране, който организира заниманието.

В динамична среда, с интересни и провокативни игри, осмокласниците и деветокласниците имаха възможност да откриват своя „личностен капитал”. Те опознаваха своите качества, умения, интереси и способности чрез упражнения на тема „Аз през очите на другите”, „Аз през собствените си очи”, „Какво искам – какво мога” и др.

С участието си в различните форми на самооценка, учениците могат да анализират своите потенциални възможности и да развиват желанието си за себепознание, което е път към успешен избор на професия и бъдеща кариера, посочват организаторите.

Ученици от Добрич участваха в тренинг за себепознание
netinfo

Центърът за кариерно ориентиране - Добрич работи по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".