Търсят специалисти за  Дневен  център за деца с увреждания в Крушари
Търсят специалисти за Дневен център за деца с увреждания в Крушари / netinfo
Община Крушари търси 11 специалисти за работа по проект „Дневен център за деца с увреждания”.  До края на месеца се приемат документи за кандидатстване за длъжностите: психолог, логопед, социален работник, рехабилитатор,физиотерапевт, две медицински сестри, лекар-педиатър,социален педагог, и двама помощник -възпитатели. Проектът за Дневен център за деца с увреждания се финансира по програма ФАР, като стойността му е 140 хил. евро.

Реализацията му започна на 1 април тази година. Извършен е ремонт на сградата, в която центърът ще се помещава. В момента се доставя обзавеждането. Очаква се от началото на 2009 година социалното заведение реално да заработи. То ще обслужва 30 деца, за които ежедневно ще бъдат организирани учебни, възпитателни, спортни и рехабилитационни дейности.

Проектът, по който дневният център е създаден, ще приключи в края на май 2009-та година. Социалното заведение обаче ще продължи да работи, като премине на държавна издръжка.