/ Дарик, архив
В Добрич ще се изпълнява менторска програма за деца, лишени от родителски грижи и настанени в центровете от семеен тип. В основата на реализацията е Сдружение ИДЕА - Социална чайна Варна. 

Първият етап се състои в набиране на доброволци, които ще посещават центровете и ще провеждат седмични ателиета. Чрез тях децата ще развиват личностни умения - комуникация, отговорност, мотивация, житейски умения и положителни нагласи, които да им помагат в предприемането на избори и решения, необходими за самостоятелен начин на живот след напускане на ЦНСТ. 
 
13 доброволци от БЧК-Добрич ще бъдат отличени за работата си през миналата година

Програмата е отворена за всеки, който чувства че може да бъде част от разрешаването на този проблем и иска да сподели малко лично време. Няма ограничение във възраст, пол и интереси.

Желаещите да се включат трябва да попълнят анкета на сайта на сдружението. Първа среща на доброволците е планирана за 10 ноември, а на 17 ноември - обучение за бъдещата работа.

Дейностите, които предстоят по менторската програма бяха представени за първи път по време на кръгла маса на 12-ти октомври в Добрич, когато представители на местната администрация, на бизнеса и неправителствения сектор, експерти и служители в ЦНСТ обсъдиха нужди и нагласи за водене на самостоятелен живот на деца и младежи, лишени от родителски грижи в град Добрич.