/ iStock/Getty Images
Районният съд в Добрич назначи две нови експертизи - една от които тройна, по административното наказателно дело срещу изпълнителния директор на "ВиК" АД Тодор Гикински, обвинен за изграждане на съоръжение в нарушение на Закона за водите.

Съдът изслуша експертизата на вещо лице, според която съоръжението в района на помпената станция в село Батово за водоползване от река Батовска е изградено без технически проект и без разрешението на Басейнова дирекция.

Дълговете на водните двужества в Добрич и Шумен ще бъдат погасени

С прихващането на повърхностни води от реката целта била да се икономиса електрическа енергия за помпената станция.

Гикински заяви пред съда, че нито капка от река Батовска не е постъпвала във водопреносната мрежа, а водата пълнела резервоар за противопожарни нужди в санитарно-охранителната зона на дружеството.

Съдът насрочи следващото заседание по делото за 10 май, когато ще бъдат изслушани и двама нови свидетели.  
БТА