Строят повече нови сгради в Добричко
Строят повече нови сгради в Добричко / dariknews.bg

Увеличение на строителството на нови сгради в региона отчитат от Териториалното статистическо бюро в Добрич. През второто тримесечие на тази година в област Добрич е започнал строежът на 51 жилищни сгради със 78 жилища в тях и с 15 433 кв. м обща застроена площ, както и на 36 други сгради със 7 624 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 59.4%, броят на жилищата в тях - с 39.3%, а общата им застроена площ - със 121.3%.  Броят на започнатите други сгради нараства с 38.5%, а тяхната РЗП - с 21.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 104.0%, жилищата в тях - с 44.4%, а разгънатата им застроена площ е повече със 147.6%. Броят на другите видове сгради нараства с 38.5%, докато разгънатата им обща застроена площ намалява с 68.4%.

Расте и броят на издадените разрешителни за строеж, посочват статистиците.
През второто тримесечие на 2014 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 36 жилищни сгради с 50 жилища в тях и с 6 797 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 47 други сгради със 17 771 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 5.9%, жилищата в тях намаляват със 7.4%, докато застроената им площ е повече с 15.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 38.2%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 0.9%.
В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 26.5%, броят на жилищата в тях - с 39.8%, а разгънатата им застроена площ - с 33.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява със 17.5%, а разгънатата им застроена площ - с 67.7%.