ЦНСТ 1 и 2
ЦНСТ 1 и 2 / Община Добрич
Ремонт започна в Центровете за настаняване от семеен тип 1 и 2 за младежи и деца без увреждания. Той се извършва с дарителски средства от американската компания do TERRA с дъщерно дружество „Есетере България“, които за пореден път финансират здравето и сигурността на децата в Добрич, отбелязват от Общината.

Социалното заведение се помещава в бившия дом „Дъга“ в кв. „Дружба“. Ще бъдат ремонтирани изцяло 9 санитарни помещения и ще се подмени ВиК инсталацията. Вече е свален старият фаянс и теракот, за да се поставят нови материали - за комфорт на децата и служителите в центъра. Общата стойност на дарените средства е 65 850 лева.

Центровете за настаняване от семеен тип 1 и 2 са разкрити като делегирана от държавата дейност през 2010 г. и оттогава се управляват от Община Добрич. Капацитетът на двата центъра е от 30 деца и младежи без увреждания. Те са на възраст от 3 до 20 години и се настаняват чрез дирекция „Социално подпомагане“ и съдебно решение на Добрички окръжен съд като мярка за закрила за деца в риск.