РИОСВ - Варна глоби община Крушари
РИОСВ - Варна глоби община Крушари / © Варна утре, архив

260 проверки  в областите Варна и Добрич са извършили през октомври експертите от РИОСВ – Варна, съобщават от инспекцията. Проверените обекти са 177. Най-много са проверките на „води“ и „отпадъци“ – общо 77. За отстраняване допуснати нарушения са дадени 48 предписания.

През октомври са съставени 5 акта, в това число на фирми и физически лица. На ТХ „Русалка холидейз“ ЕООД, гр. София е издаден акт за неизпълнение на предписание за представяне на документи, удостоверяващи използваните водни количества от водопроводната мрежа за туристически сезон 2015 г.  Димитрий Димитров Петров е санкциониран  за нарушение на Плана за управление на защитена местност „Дуранкулашко езеро” и извършване на спортен риболов на забранено място.

През октомври са издадеи 4 наказателни постановления на обща стойност 10 100 лева.

Кметът на община Крушари е глобен с 5000 лв. за това, че не е информирал РИОСВ - Варна за инвестиционно намерение.

Извършени са 11 проверки по сигнали за бедстващи и мъртви птици като 2 от сигналите са неоснователни, 1 бедстваща птица е пусната на свобода в подходящ за вида район, 5 птици в безпомощно състояние са настанени в спасителен център и 2 са умрели по време на транспортиране, информират още от РИОСВ – Варна.

Във връзка с разрушаване на незаконен строеж в защитена местност „Яйлата“, експерти на РИОСВ - Варна инспектираха за замърсяване със строителни отпадъци, каквото не е било установено.

През октомври в РИОСВ са изготвени 4 решения за отрицателно въздействие върху защитените зони и 105 становища за оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с оглед опазване на защитените зони. Издадени са 6 решения за необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения и 7 решения за необходимостта от Екологична оценка на планове и програми.

През месеца на Зеления телефон са постъпили 23 сигнала, съобщават от инспекцията.