Енерго-Про обновява електрически съоръжения
Енерго-Про обновява електрически съоръжения / netinfo
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи извърши реконструкция на електроразпределителната мрежа в област Добрич на обща стойност 90 00 лева. Дружеството завърши работата по проектите за обновяване на електрическите съоръжения в град Балчик и в село Одринци, в процес на приключване са ремонтните дейности в град Генерал Тошево, съобщиха от компанията. Рехабилитацията по въздушните електропроводи в населените места включи монтиране на 8000 метра нови въздушни проводници, подмяна на стълбове и електромерни табла, както и инспекция и ремонт на отделни елементи от съоръженията.

Подменените проводници са от усукан изолиран тип, изработени и монтирани по съвременна технология, която поддържа проводника в изпънато положение и го прави значително по-устойчив на неблагоприятни климатични условия. Паралелно с дейностите по рехабилитация на съоръженията, които са част от Инвестиционната програма на ЕНЕРГО-ПРО, продължава проектът на дружеството за изнасяне на електромерни табла на границата на имотите за улеснение на клиентите при ежемесечното отчитане на техните измервателни устройства.

В края на лятото стартира и ежегодната профилактика на съоръженията като подготовка на електроразпределителната мрежа за студените месеци от годината, когато неблагоприятното време - бурни ветрове, снегонавявания, обледявания - е предпоставка за възникване на аварийни ситуации. Извършените дейности се правят с цел подобряване качеството на услугата и осигуряване на по-надеждно и сигурно електроснабдяване на клиентите.