/ netinfo
На 5 февруари за 16-а поредна година се отбелязва Международният ден за безопасен интернет - една инициатива на Европейската комисия, която с годините излезе извън рамките на Европа. През 2019 година темата на Деня за безопасен интернет е „Заедно за по-добър интернет“.

Библиотеката предлага нова електронна услуга за своите потребители

Регионална библиотека „Дора Габе” организира информационен ден, включващ презентация по темата за ползвателите на Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване и разпространяване на листовки и флаери с основните правила за сигурност и безопасност в Интернет. Освен на възрастните ползватели, библиотечните специалисти предоставят на децата до 14 години флаери с основни правила, които следва да спазват, когато ползват интернет пространството.

Целта на информационния ден е да се насърчи по-безопасното и по-отговорно ползване на онлайн технологиите, особено сред децата и младите хора, да се насърчи формирането на етична онлайн среда, да се повиши дигиталната грамотност на децата и младите хора.

Роботи за компютърно моделиране получи Регионална библиотека "Дора Габе"

Анонимността и липсата на цензура в интернет могат да бъдат много опасни за децата, които прекарват онлайн средно повече от 30 часа седмично. 75 на сто от децата са склонни да споделят лична информация. Близо 90% от сексуалните предложения към деца са отправени в онлайн среда, като едва 25 на сто от младите споделят със своите родители.

Лозунгът на кампанията е призив за действие за всички заинтересовани страни да се обединят и да изиграят своята роля в създаването на по-добър интернет за всички и особено за децата и младите хора.