Библиотеката предлага нова електронна услуга за своите потребители

/ netinfo
Регионална библиотека „Дора Габе” въведе автоматизирано информационно обслужване, внедрявайки библиотечна система e-Lib PRIMА. Предимството от автоматизирането на процесите на заемане е бързо и компетентно обслужване, предоставяне на списък със заетата литература, бързо и удобно презаписване на вече заети библиотечни документи, коментират от библиотеката.
 
Отпадна необходимостта ползвателите да вписват в читателските си картони заеманата литература.

Керанка Далакманска и Цветанка Костова представят нови книги в Добрич

В началото на годината бе предоставена възможност за онлайн достъп до съдържанието на библиотечния фонд чрез интернет страницата на библиотеката. Интернет каталогът съдържа над 111 000 описания на книги, графични, картографски и нотни издания на български и чужди езици, притежание на Регионална библиотека „Дора Габе”. Каталогът непрекъснато се обновява. Предстои въвеждане на модули Репродукции, Филми, Звукозаписи, Фотографски издания и електронни ресурси. 

Роботи за компютърно моделиране получи Регионална библиотека "Дора Габе"

Освен преглед за налични библиотечни документи, днес потребителите имат възможност за онлайн обслужване посредством Модул "Моята библиотека” (MyLibrary) - персонално пространство за регистрираните читатели, което включва достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за онлайн - презаписване на заета литература, запазване на литература и проследяване състоянието на заявката, и други.