Расте броят на делата за финансови и данъчни престъпления
Расте броят на делата за финансови и данъчни престъпления / Дарик Добрич

Добричкият окръжен съд отчита намаление на броя на постъпилите дела през 2014 година. В годишния отчетен доклад на съда се посочва, че те са били 1 495. Общият брой на делата за разглеждане е бил 1 734. Приключилите през отчетния период дела  са 1 528. 86% от всички дела са приключени в тримесечен срок, коментира пред журналисти председателят на Апелативен съд –  Варна Ванухи Аракелян, която присъства на представянето на годишния отчет на Добричкия окръжен съд. Тя допълни, че процентът на отменените решения на добричките магистрати е минимален, като отбеляза, че при наказателните дела за изтеклата година има само една отменена присъда. Тенденцията за намаление на делата се наблюдава в цялата страна, отбеляза още Ванухи Аракелян. По думите  й при наказателните дела това се дължи на темповете на работа на досъдебното производство, а при  търговските и граждански дела причината е икономическата криза.

Председателят на Окръжен съд  - Добрич Галатея Ханджиева съобщи, че най-много от гледаните през отчетната година наказателни дела са били свързани с общоопасните престъпления, а на второ място са делата за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система. Това би могло да говори за наличието на тревожни икономическите процеси в обществото, тъй като в предходни години този вид дела са били по-малко, коментира Ханджиева. Тя подчерта, че тези дела изискват продължително време и повече усилия.

Съдия Янко Янков, който е заместник-председател на Апелативен съд - Варна и ръководител на Наказателно отделение коментира причините за забавянето на наказателните производства в тяхната досъдебна фаза. „Не бих казал, че дознателите са неподготвени, но според мен те са много натоварени”, посочи Янков. Той подчерта, че разследващите органи и магистратите срещат трудности заради сложността на някои от делата. Данъчните дела например предполагат познания извън наказателно -правната материя, свързани с редица данъчни закони. „Належащо е в апелативния район да се направи семинар на тема данъчни престъпления, с което се надяваме да облекчим както работата на колегите, така и нашата”, отбеляза Янков.

През 2014 година по наказателни дела на съд са предадени 34 лица, като 30 от тях са осъдени, а в четири от случаите са били постановени оправдателни присъди. Общият брой на разглежданите през годината наказателни дела е 448. Отчита се над два пъти увеличение на разрешенията за използване на специални разузнавателни средства /СРС/. Дадени са 72 разрешения при 28 за предходната 2013 година. В резултат на използването на СРС-та през отчетния период в съда са внесени 4 веществени доказателствени средства.