/ iStock/Getty Images
Сигнал до ЦИК е подаден от главния редактор на регионална медия в Добрич, в който се посочва, че Областният управител на Добрич Красимир Кирилов е бил на проверка в Каварна в деня за размисъл преди втория тур на местните избори.

От медията настояват да бъде изяснено дали областният управител, който е пряко ангажиран с изборите, има право на подобна проверка и по кой нормативен акт, как извършената от него проверка ще породи обективни законови резултати и намесва ли се областният управител в изборния процес с користна цел в полза на определен партиен кандидат.

Сигналът е препратен по компетентност до ОИК, откъдето уточняват, че жалбоподателят не е посочил вида на проверката и не може да се установи дали твърдението подлежи на контрол от Общинска избирателна комисия и съответно тя не може да даде разяснения и да посочи правомощията на областния управител относно изложеното в сигнала.

Със свое решение Общинската избирателна комисия в Каварна препраща сигнала по компетентност към Районна прокуратура за изясняване на обстоятелствата, посочени от жалбоподателя и предприемане на необходимите действия.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.