Прокуратурата отказа да образува производство за нарушения по проекта за депото в Стожер
Прокуратурата отказа да образува производство за нарушения по проекта за депото в Стожер / Дарик Добрич, архив
Прокуратурата отказа да образува производство за нарушения по проекта за депото в Стожер
92019
Прокуратурата отказа да образува производство за нарушения по проекта за депото в Стожер
  • Прокуратурата отказа да образува производство за нарушения по проекта за депото в Стожер

Окръжна прокуратура Добрич няма да образува производство за нарушения по изграждането на Регионално депо за твърди битови отпадъци в Стожер, обслужващо целия регион. Това съобщи кметът Йордан Йорданов. Той е подал лично сигнал до държавното обвинение в края на месец август 2016 г. за реализацията на проекта по ОП „Околна среда", въз основа на окончателния доклад на ОСЕС - Одит на средствата от Европейския съюз, който констатира нарушения и пропуски в процедурите за възлагане на обществени поръчки по депото.

Направена е проверка, която е продължила 3 месеца. Кметът е получил постановление с констатацията на наблюдаващия прокурор. В него е записано, че е безспорно, че при извършения одит от ОСЕС Община Добрич е била санкционирана за това, че при проведена процедура за обществена поръчка са били нарушени чл.28 и чл. 64 от ЗОП. Обаче в хода на проверката не е установен умисъл в членовете на Комисията, провела поръчката, предвид на което деянията им са наказателно несъставомерни. Прокурорът пояснява, че за да е налице престъпен състав на длъжностното лице, е необходимо то да има цел - да набави облага за себе си или друг, или да нанесе вреда. Още, според прокурора, в дадения случай, не би могло да се приеме, че при толкова сериозен контрол върху Комисията от страна на АОП, може да има наличие на умишлено действие в нарушение на специален закон.

Кметът сподели пред медиите на редовната оперативка, че това е решението - да не се образува дело по този случай. „Вярвам на Прокуратурата", подчерта той, това са фактите към момента. Попитан как хем има финансова санкция от европейските проверяващи институции по този проект, хем според българските обвинители няма нарушения, той не пожела да коментира повече, но обясни, че именно затова оповестява резултатите от прокуратурата, тъй като е имало много запитвания в Община Добрич ще има ли проверка за причините за финансова корекция по проекта за депото. „Ето, поисках проверка, направена е, и констатацията е, че към момента не могат да установят нарушение", каза Йорданов. Той допълни, че все още се надява част от наложената финансова корекция от над 4.1 млн.евро да бъде поета от Министерството на финансите или опростена от Управляващия орган по ОП „Околна среда".

Чуйте думите на кмета в аудиото.