Екип на Института за управление на проекти и програми
Екип на Института за управление на проекти и програми / Дарик Добрич
На територията на област Добрич за периода 2014 – 2016 година са отчетени 366 проекта на обща стойност над 319 млн. лв., сочат резултатите от междинната оценка за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Добрич. Доклад с резултатите бе представен днес в областната управа от екип на  Института за управление на програми и проекти.

Средната стойност на всеки проекти е 872 хил. лв., което бе посочено като добър резултат. Най-висока средна стойност на проектите бе отчетена за градовете Добрич и Генерал Тошево, което се дължи на реализацията на големи инфраструктурни програми.
 
Финансовата цел на стратегията, която е до 2020 г., вече е изпълнена на 91 %, посочи Здравко Петров от Института за управление на програми и проекти. Отчетен бе напредък в областта на селското стопанство и туризма, където са изпълнени и са в процес на реализация множество проекти.

В доклада се подчертава, че само три от общините имат изготвени годишни отчети и бе направена препоръка за подобрение на отчетността от местните власти, за да бъде извършвано обобщение на областно ниво.
 
Като препоръка бе посочен и фактът, че отделните общини нямат единен стандарт за отчитане на проекти към Областна администрация, както и за годишни доклади.