/ ИНТЕРРЕГ
Приключва проектът на Търговско-промишлената палата в Добрич „Подобряване мобилността на работещи и безработни MOWE UP”, изпълняван по трансграничната програма ИНТЕРРЕГ. Партньор от румънска страна е Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие в Констанца.

Близо 6% е безработицата в област Добрич за първото тримесечие на 2019 година

Резултатите и изработените по проекта продукти ще бъдат представени на 10 май, от 11:00 часа във ВУМ-Добрич. На събитието са поканени хора търсещи работа, икономически и социални партньори, работодатели и фирми, регионални и местни власти, търговски организации и бизнес среди, НПО, граждани. 

55% е икономически активното население в Добричко

Създадена е и ще се поддържа уеб базирана двуезична платформа, като източник за кариерно развитие. Ще бъдат представени проучвания за подобряване на заетостта. Утвърдена е партньорска мрежа от заинтересовани страни.

Стойността на проекта е 400 хиляди евро. Целта му е да подпомогне работната сила за намиране на трансгранични работни места и подобри предприемаческия дух.