/ Дарик, архив
В община Генерал Тошево приключи проектът по ОП “Региони в растеж“, по който бяха санирани 3 жилищни блока - жк „Александър Димитров”, блок 2 и блок 4 и ул. „Опълченска” № 26.

Чрез проекта ще се намали разходът на енергопотребление в жилищните сгради с изпълнените топло и хидроизолационни мерки. Така ще се удължи животът на блоковете и ще се подобри качеството на жизнената среда.

Санират три блока в Генерал Тошево

Стойността на дейностите е 1 281 083 лева, като финансирането о държавния бюджет възлиза на близо 200 хиляди лева. Общински средства не са използвани.

Строително-монтажните работи, извършени в блоковете, са подмяна на дограма; топлоизолация на стени; хидроизолация на покриви; изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; съпътстващи строителни и монтажни.

Достигнатият клас на енергопотребление в жилищните сгради е „С“ .