Приемат заявления за ползване на Обществена трапезария в Добрич
Приемат заявления за ползване на Обществена трапезария в Добрич / dariknews.bg,архив

Започва набирането на заявления от желаещите да ползват услугата "Обществена трапезария", съобщават от община Добрич.

Документи ще се приемат от 16 до 23 септември от 9.30 часа до 16.30 часа в сградата на бившия Партиен дом, на етаж 11, стая 1112.

Проектът "Обществена трапезария" се реализира в помощ и подкрепа на определени групи от населението. За услуга могат да кандидатстват хора, които получават месечни  социални помощи, лица без доходи и близки, самотноживеещи хора с минимални пенсии, скитащи и бездомни възрастни и деца.

При подаването на заявленията кандидатите за социалната услуга трябва да представят
документ за самоличност и акт за раждане на децата, ако в семейството има деца.
Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК трябва да носят копие от експертно решение на ТЕЛК, а безработните - регистрационен картон от Бюрата по труда.

На 30 септември, на информацоннто табло на 11 етаж в бившия пъртиен дом, ще бъде изнесен списък с одобрените кандидати.

Обществената трапезария ще започне работа на 1 октомври. Храна ще се доставя всеки работен ден в Клуба на пенсионера по ул."Отец Паисий" и в трапезарията към храм "Света Троица".