Приемат заявления за доплащанията за мляко и овце - майки
Приемат заявления за доплащанията за мляко и овце - майки / netinfo
Започна приемът на заявления за национални доплащания за краве мляко и за овце – майки за 2008 година, информират от Областната дирекция на ДФ „Земеделие”.

За краве мляко могат да кандидатстват стопани, притежаващи поне 10 тона индивидуална млечна квота за доставки или индивидуална квота за директни продажби към 31 март 2008година. Доплащането за тон мляко от индивидуалната млечна квота е 22,68 евро.

Размерът на доплащането за овце – майки е 16 евро на брой животно. За целта е необходимо земеделските стопани към 1 октомври 2008 година да са притежавали повече от 50 овце – майки.

За национални доплащания могат да кандидатстват физически и юридически лица.

Крайният срок за приемане на документите е 28 ноември.