Заседание Общински съвет Добрич
Заседание Общински съвет Добрич / Дарик Добрич, архив
Бюджет‘2018 на Община град Добрич бе приет от Общински съвет след дълги и изтощителни дебати с няколко промени. Неразбирателство по една от точките породи прекъсване на сесията. Във финансовия разчет бяха направени три промени, които засягат само разходната част.
 
Първата промяна бе в частта за издръжка на фонд работна заплата на оркестри и ансамбли в Добрич. Става дума за Духовия и Камерния оркестър, както и Ансамбъл „Добруджа“. По предложение на Постоянната комисия по култура, бе предложено увеличение на възнагражденията на работещите в културните формации с 10%. Ръководството на Общината отхвърли тази идея с мотива, че това е рязка промяна, която ще натежи на бюджета, особено имайки предвид двукратното завишение на минималната работна заплата. Финансовият зам.-кмет Елка Димова, подкрепена от Постоянната комисия по бюджет, предложи плавно вдигане на заплатите на музикантите с 5% от януари т.г. и още 5% от месец април. Това обаче не се хареса на някои съветници. Камелия Койчева настоя увеличението да е 10% и то считано от януари. От ПК по култура също потвърдиха искането си. В залата се изказа и Росица Бояджиева – музикант в Духовия оркестър, преподавател, доктор, зам.-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Тя подчерта, че тези състави изграждат облика на града и освен това работят много активно и са без аналог сред своите колеги в страната.
При гласуването 27 съветници подкрепиха увеличението с 10%, 4-ма се въздържаха. Кметът и зам.-кметът се обърнаха към съветниците с въпрос откъде да се вземат парите за този разход (около 41 000 лева). Председателят на ПК бюджет и финанси Атанас Атанасов също призова за разум колегите си, които с решението си, поставят администрацията в затруднено положение. Последва прекъсване, за да се обсъдят възможните приходоизточници, след което все пак бе внесено предложение увеличението на заплатите в оркестри и ансамбли да настъпи на два етапа с по 5%, както се иска от администрацията. И това предложение бе подкрепено от съветниците като окончателно.
 
Другата направена промяна в бюджет‘2018 е в полза на спорта. Тя дойде от ПК по спорт и младежки дейности. Председателят Младен Матеев съобщи, че по предложение на съветник и настояване от школата по футбол, се иска увеличение на парите за бази „Спорт за всички“ с 250 000 лева. Матеев подчерта, че според него лично, парите, които отделя Общината за спорт, са достатъчни и затова той не е предложил друго, но поради настояването на своя колега, в Постоянната комисия са взели такова решение с единодушие. Зам.-кметът Елка Димова отново бе поставена на изпитание и предложи завишението да бъде със 100 000 лева, които да бъдат за сметка на резерва на Общината. След като за по-голямото увеличение не се събраха достатъчно гласове, председателят на ОбС Иво Пенчев подложи на гласуване другата идея и колегите му одобриха парите за спортни бази да се вдигнат със 100 000 лева.
 
От Боян Саркизов бе внесено и одобрено предложение да се отпуснат целево 2 000 лева за ОУ „Хр. Смирненски“, с които да се ремонтира оградата, разделяща училището от арменската църква. Ремонтът ще струва 4 000 лева, а останалите се осигуряват от арменската общност. И тук Елка Димова опита да опонира и защити бюджета, обяснявайки, че грижите за имотите на образователните институции са за сметка на техния собствен бюджет, но въпреки това съветниците одобриха този разход да е от общинската хазна.
 
С корекциите, бюджетът бе увеличен с над 140 000 лева, като кметът Йордан Йорданов заяви, че те ще се вземат от резерва, който ще се попълни впоследствие от икономии. Той изрази надежда, че заради мекото време, икономия ще бъде реализирана от средствата за зимна поддръжка на Добрич. Освен това кметът подчерта, че бюджет'2017 е изпълнен над 100% и се надява и тазгодишният да е планиран толкова добре.

Бюджет'2018 на Добрич е на обща стойност 58 млн. 123 хил.лева, от които 35 млн.лева за държавни дейности и 23 млн.лева за местни дейности. Има увеличение спрямо м.г. с 4.9 млн.лева за държавно делегираните приходи, както и още 4.4 млн.лева повече очаквани местни приходи. Залагат се по-високи постъпления от наеми и продажба на имоти и земя. В разходната част акцент е инфраструктурата - 2.4 млн.лева са за ремонти на улици и тротоари.