/ iStock/Getty Images
В Добрич се предвижда да бъде създаден общински фонд за поддържане и ремонт на обекти - недвижима общинска собственост, в който да бъдат акумулирани десет на сто от приходите с разпоредителни сделки на общината.

"Много граждани сигнализират за повреди на настилки на публични пространства, за изкъртени бордюри, счупени уреди на фитнес и детски площадки, пейки и други елементи на градския пейзаж, които трябва своевременно да бъдат поправени, за да не се стига до основни ремонти", пояснява председателят на Общинския съвет Мая Димитрова, която е сред инициаторите за създаването на общинския фонд.

Новата туристическа програма на Добрич ще популяризира фестивали и забележителности

По думите й, във фонда трябва специално да бъдат заделяни средства и за своевременни ремонти на общинските жилища. От 1239 жилища 15 са негодни за обитаване и никой не проявява интерес да ги ползва въпреки многото нуждаещи се граждани.

"Общинските жилища са в сгради в режим на етажна собственост с частни лица и липсата на целеви средства за дялово участие на общината възпрепятства ремонтите на общите части на сградите", пояснява председателят на Общинския съвет.

На предстоящото си заседание Общинският съвет ще обсъди създаването на фонда.
БТА