Представят пред общините Националната програма за разработване на минерални извори
Представят пред общините Националната програма за разработване на минерални извори / http://littlebg.com

Националната програма за подпомагане на общините за разработване на минерални извори ще бъде представена в Шумен. За участие в срещата са поканени общините, попадащи в обхвата на Басейнова дирекция „Черноморски район“, на територията на които се разкриват находища на минерални води. Това са общо 16 общини, между които Балчик, Каварна и Шабла.

Информационната среща ще се проведе в Областна администрация - Шумен. Пред участниците ще бъдат представени условията и възможностите, които предоставя Националната програма „Минерални води“. Лектори по темата ще бъдат заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и Камелия Георгиева, изпълнителен директор на Националния доверителен екофонд.

Бюджетът на програмата е 3.5 млн. лева. По нея ще се подпомага подмяна, изграждане или разширяване на инфраструктурата за пренос или подаване на минералните води до ползватели, резервоари, топлообменници, оборудване за експлоатация и водовземане и др. Срокът за внасяне на предложения е 16 декември.

Находищата на минерални води у нас, изключителна държавна собственост, са 102. От 2011 г. с промени в Закона за водите е въведена възможността те да се предоставят безвъзмездно на общините за срок от 25 години. Досега от нея са се възползвали 42 общини, които стопанисват 63 находища. Данните сочат, че до момента се оползотворява по-малко от 20% от ресурса, като потенциалът е 3800 л/сек.