Представят възможности за финансиране на читалища с европейски средства

Читалището в Генерал Тошево
Читалището в Генерал Тошево / Дарик Добрич
Областен информационен център-Добрич ще проведе информационно събитие в партньорство с Местната инициативна група „Балчик - Генерал Тошево“. Срещата ще се проведе в 10:30 часа в заседателната зала на Община Генерал Тошево.

Одобриха проекта за дейността на ОИЦ - Добрич до 2021 година

На нея ще бъдат представени възможности за финансиране на читалищата с европейски средства и ще бъдат разяснени и демонстрирани стъпките по подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Екипът на МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ ще представи мярка „Изграждане на местна идентичност“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.