ОИЦ-Шумен
ОИЦ-Шумен / netinfo
Одобрено за финансиране е проектното предложение на Община Добрич „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“. Проектът е на стойност 369 936 лева като средствата се осигуряват безвъзмездно по Оперативна програма „Добро управление“. Срокът за неговото изпълнение е 2019-2021 г.

Центърът ще работи активно, както и досега в сътрудничество с местната общност, управляващи органи, регионални администрации, университети, училища, бизнес за популяризиране на възможностите за финансиране, които предоставя чрез ЕСИФ. Областният център Добрич ще информира за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2014-2020 и ще популяризира политиките и ролята на ЕС.