Повишават със семинар капацитета на сдружения от социалния сектор
Повишават със семинар капацитета на сдружения от социалния сектор / DarikNews.bg

Семинар на тема „Добри практики за ефективно сътрудничество в социалния сектор", ще се проведе от 14.00 ч. в конферентната зала на община Добрич. Събитието се организира в рамките на проект "Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява от Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО), в партньорство с Асоциация „Да съхраним жената", Сдружение с нестопанска цел „Вяра и надежда" - Варна и италиански социален консорциум от град Анкона. Срещата ще бъде официално открита от зам.-кмета по хуманитарни дейности на община Добрич - Камелия Койчева.

Семинарът цели да повиши капацитета на неправителствените организации в социалната сфера, да мотивира към по-активно сътрудничество, по-ефективни и мащабни съвместни дейности помежду им, с общините и институциите. Организаторите се надяват полученият опит да доведе до по-резултатна социална политика по места.