Повече обвинения за данъчни престъпления в Добрич
Повече обвинения за данъчни престъпления в Добрич / Sofia Photo Agency

В резултат от работата на Координационния център за борба с данъчните и осигурителни измами се е повишил броят на повдигнатите обвинения за извършени престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи в Добрич, съобщават от териториалната дирекция на НАП.

Това става ясно от отчет за дейността на центъра за 2011 година, представен на редовната месечна среща на членовете на местния координационен център.

Отчетено е подобряване на взаимодействието между приходната администрация и органите на Прокуратурата през тази година. Обсъдени са мерките и действията, които ще се предприемат през 2012 г. за селектиране на значими случаи в работата на приходната администрация и прокуратурата в Добрич.

Координационният център за борба с данъчните и осигурителните измами в област Добрич е създаден през 2007 година. В резултат на съвместната работа между органите на НАП и Прокуратурата в района на Добрич, за последните четири години са подадени над 50 уведомления за данъчни престъпления.