/ Община Горна Оряховица
В ОД на МВР-Силистра е създадена организация за гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и опазване на обществения ред в периода на подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент, информират от дирекцията.

ЦИК ще определи състава на РИК-Силистра

Утвърден е план с разписани конкретни организационни, охранителни и превантивни задачи и срокове за тяхното изпълнение. Със заповед на директора на ОД на МВР-Силистра старши комисар Юлиян Караславов е сформиран оперативен щаб, който ще ръководи силите и средствата на областната дирекция и ще координира взаимодействието с всички институции, имащи отношение към изборния процес.
 
Във всички изборни помещения се извършват охранителни проверки и се контролира пожарната обезопасеност, за да се избегнат излишни рискове. Осигурена е охраната на изборните помещения, изборните материали и дейността на избирателните комисии, за които са ангажирани близо 260 служители на ОД на МВР-Силистра, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” и РД „Гранична полиция”. Същевременно са предприети мерки за ефективен контрол на пътната безопасност и въвеждане на необходимата организация на движение.
 
В Силистра провеждат консултации за съставите на СИК за предстоящите евроизбори

В сектор „Български документи за самоличност“ е създадена организация за своевременно издаване на лични карти в дните до изборите и на удостоверения за гласуване в деня на вота, за да могат гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас.

Мерки за своевременно обслужване на гражданите на Европейския съюз и издаване на удостоверения за пребиваване на територията на Република България във връзка с изборите за членове на Европейския парламент са предприети и в звено „Миграция“.

Сигнали за нарушения, свързани с изборния процес се приемат на откритата денонощна линия в МВР на тел. 982 2232, e-mail: izbor@mvr.bg.