Отмениха окончателно събирането на такси за подготвителни групи в детските градини
Отмениха окончателно събирането на такси за подготвителни групи в детските градини / Дарик Добрич

Тричленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ потвърди решението от 27 февруари т.г. на Административен съд - Добрич относно таксите в подготвителните групи на детските градини. То бе обжалвано от Общински съвет Добрич.

Магистратите считат, че има съществено нарушение на административно производствените правила при приемането на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Добрич, касаещи таксите в градините. Проектът за наредбата не е бил обявен на интернет-страницата на общината, по реда на Закона за нормативните актове, с което е нарушена възможността за отправяне на предложения и становища по него от заинтересованите лица.
Освен това от представените по делото доказателства се установява, че в предложението за изменение на Наредбата, изпратено до Общинския съвет, не се съдържат мотиви - защо се дължи заплащане на такси от родителите на децата, записани в подготвителните групи на детски градини; по какъв начин е определен техния размер и за кои от дейностите (отглеждане, обучение, възпитание или др.) се налага събирането на тези такси.

Решението на ВАС е окончателно.

От Административен съд - Добрич коментираха за Дарик, че след като е оповестено окончателното решение, с вчерашна дата, Община град Добрич следва да преустанови събирането на такси за подготвителните 3-а и 4-а група в детските градини.

Таксата, която родителите заплащат за подготвителните групи в целодневните детски градини, е в размер на 29.47 лева. Тя е определена в Наредбата, приета на 31.07.2012 г. Съдът отмени и решението: "Децата, завършили подготвителна група и постъпващи в началото на учебната година в първи клас, но през ваканционните месеци остават в детската градина, заплащат месечна такса за този период в размер на 52.63 лева." и връща преписката в тази част на Общински съвет Добрич за ново произнасяне.

Дарик припомня, че през месец юни т.г. Областният управител Недко Марчев разпрати писма с разпореждане до кметовете на общини в Добричка област да спрат събирането на такси от родителите за подготвителните групи в детските градини. С тази заповед са се съобразили само някои общини в областта, сред които Добричка и Тервел. В Крушари не са се събирали такси, за останалите общини в Областна управа няма информация. От Община Добрич тогава изказаха становище, че ще изчакат решението на ВАС. Днес зам.-кметът Камелия Койчева заяви, че в момента се изготвят становища по проектозакона за образованието, който отново ще се внесе в Народното събрание, като в него е записано, че такси в градините ще има. От общината ще имат яснота как ще процедират след решението на ВАС другата седмица, каза Койчева.