Отличия за област Силистра в кампанията „Достъпна България“
Отличия за област Силистра в кампанията „Достъпна България“ / Галина Георгиева
Председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р по право Ана Джумалиева и членове на Комисията бяха на посещение Силистра и в областта, за да инспектират сгради на обществени и социални заведения, в рамките на националната кампания „Достъпна България“, стартирала през 2017 г.

Тя е за достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.
 
 В хотел „Дръстър“ официално сертификати и плакети получиха кметът на община Силистра по повод обновлението по европейски проект Дунавски парк, който догодина навършва 150 години от своето начало като пръв по крайбрежието на р. Дунав у нас със статут на обществен парк, както и  Областна администрация Силистра заради Център за обслужване на граждани.

Другите отличени обекти са Регионална библиотека „Партений Павлович“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, комплекс „Централ парк“, ТП „Български пощи“ (Център за обслужване на град Силистра). Община Алфатар също бе сред отличените.

 На тържественото заседание на Общинския съвет на Тутракан ще бъде връчен сертификат за някои от обекти в града.

Ана Джумалиева разясни целите на националната кампания и в частност приоритетите на Комисията.Тя представи регионалния представител Димчо Кьосев.
 
Статистиката по кампания „Достъпна България“ сочи, че констативните протоколи са 1 430, образуваните преписки в КЗД през 2018-2019 г. са 981, постановените решения са 241. Преписките с установена дискриминация са 127, а своевременно предприети действия по ответната страна са 21. Общият брой на постъпилите жалби и сигнали в Комисията за защита от дискриминация за Силистра и региона към 10.09.2019 г. са, както следва: постъпили жалби и сигнали – 5, образувани преписки – 3.