Откриват изложба с творбите от пленера Арт пътеки - Шабла `2008
Откриват изложба с творбите от пленера Арт пътеки - Шабла `2008 / netinfo
Изложба от състоялия се през май пленер по живопис “Арт пътеки” – Шабла `2008 ще се открие в Художествена Галерия-Добрич в 17.30 часа. Пленерът се провежда под егидата и с финансовата подкрепа на община Шабла, а произведенията от него ще попълват периодично колекцията на галерията в града и ще бъдат популяризирани с организирането на изложби в различни галерии в страната.

Участници в пленера тази година са Георги Атанасов, Коста Костов, Николай Няголов, Росица Кожухарова, Румен Нечев, Пламен Монев, Пертев Тюфекчи, Пламен Тодоров и Соня Ковачева.

Идеята “Арт пътеки” дава възможност на поканените художници да превърнат историческите и природните забележителности на този край в обект на своето изкуство. Така живописните платна ще представят и популяризират рядката красота на Приморска Добруджа, така както тя е видяна и претворена от художниците.