/ netinfo
Условни наказания и глоби получиха 10 иракски граждани, след като Районният съд в Генерал Тошево одобри споразуменията, сключени между чужденците, техните защитници и прокуратурата

Подсъдимите се признаха за виновни. На 2 октомври т.г. в землището на село Вичево, община Генерал Тошево, те са излeзли през границата на страната без разрешение на надлежните органи и не през определените за това места.

Осем от тях получиха наказания „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца с 3-годишен изпитателен срок, както и глоби в размер на 100 лева. На двама от иракските граждани са наложени наказания от 10 месеца „лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 години и глоби от по 200 лева.

Всички подсъдими ще платят и сторените по делата разноски. Постановените от Районен съд-Генерал Тошево съдебни актове са окончателни и не подлежат на обжалване.