/ dariknews.archive
Още 14 многофамилни жилищни сгради в Добрич, които са санирани по Националната програма за енергийна ефективност, са въведени в експлоатация през 2020-а, а в други шест строителните работи продължават, съобщава кметът Йордан Йорданов за постигнатото в първата година от мандата по приоритета "Добрич - подреден град".

По думите му, общината е подписала общо 41 договора за обновяване на сгради по програмата и за всички е осигурен финансов ресурс. Общинският съвет ще разгледа на предстоящото си заседание отчетът на Йорданов за изпълнение на програмата за управление на общината до 2023 година.

Кметската управа отбелязва напредък и в подобряването на градската среда като през годината с подкрепата на оперативната програма "Региони в растеж" са благоустроени над 34 000 квадратни метра територии между жилищните сгради, а обновените зелени площи надхвърлят 16 000 квадратни метра.

Общината насърчава и местната общност в усилията градът да стане по-привлекателно място за живеене чрез публично-частни партньорства. През 2020-а са реализирани осем благоустройствени проекта с участието на местното население, по които са изразходвани близо 76 000 лева, посочва кметът.

Йорданов добавя, че се разширява и системата за видеонаблюдение като на възлови места в Добрич към края на годината 43 камери следят за обществения ред.
БТА