/ Дарик Добрич
Едва 7% от жилищата у нас отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност
Само 7 на сто от домовете в България са енергийно ефективни, по данни на държавата. Останалите жилища трупат все по-високи битови сметки за отопление и се рушат.
Близо 704 000 са обитаваните жилищни сгради, чиято енергийна ефективност трябва да бъде подобрена през следващите години. Това показа анализ за състоянието на жилищния фонд у нас, изготвен по поръчка на регионалното министерство.

Според същия анализ, сред сградите с нужда от саниране, най-голям е броят на еднофамилните къщи - близо 650 000, блоковете са 55 000, сградите от семеен тип – 3 200, а общежитията - 500. Към момента, едва 7% от жилищата у нас, отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност. В това число попадат построените след 2010 г., както и сградите вече обновени по различните програми. Основна пречка за санирането е фактът, че 60% от населението живее в многофамилни сгради, което при нужда от саниране, изисква съгласието на всички собственици. То, често не се дава, най-вече поради различни финансови възможности.

703 978 жилищни сгради у нас се нуждаят от саниране

След изолацията и подменената дограма, блок в столичния квартал „Разсадника” вече втора година преминал в по-горен енергиен клас. Ремонтът продължил 6 месеца. Да се съберат, подготвят и предоставят всички необходими документи обаче, се оказало доста тежка задача продължила близо 5 години, обяснява домоуправителят инженер Оник Пилибоян.

Изменения в закона за етажната собственост, нисколихвени кредити за собственици с ниски доходи и най-вече - обслужване на всички документи на едно гише. Това, според домоуправителя, трябва да се случи възможно най-скоро, за да не изгубят и други като него години само в подготвяне на документация.

700 000 са обитаваните жилищни сгради, които трябва да бъдат санирани, според анализ изготвен по поръчка на регионалното министерство. Препоръката е енергийната им ефективност да бъде подобрена, а до 10 години първите резултати да са вече налице. Реално, броя на тези сгради е 1 400 000, но голяма част от тях са от керпич, камък или дърво и са прекалено амортизирани, за да бъдат санирани.