Окръжната прокуратура се отчете за 2016 година
Окръжната прокуратура се отчете за 2016 година / DarikNews.bg, Архив
Окръжната прокуратура в Добрич отчете ръст на осъдените и санкционирани лица през 2016 година. В отчета за миналата година, който бе представен днес от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжната прокуратура в Добрич Пламен Николов, се сочи като положителна тенденция и броят на лицата с влезли в сила осъдителни присъди и санкционни решения - 824.

През 2016 год. са внесени 735 прокурорски акта в съда. По този показател Окръжната прокуратура в Добрич също отчита увеличение.

Приложението на ускорените форми на разследване, които са пряко свързани с постигане на бързина в наказателното правораздаване, е разширено. През 2016 год. са наблюдавани 56 незабавни производства и 604 бързи производства. Положителна е тенденцията на чувствително намаляване на прекратените по давност дела.

Прокурорите от Окръжна прокуратура в Добрич са внесли през миналата година 24 протеста в Административния съд в града, с които са били обжалвани като незаконосъобразни разпоредби на наредби, приети от общинските съвети на територията на областта. Към края на 2016 г. Административният съд е уважил девет от протестите, а първоинстанционните производства по останалите не са били приключили.

На днешното съвещание по приемане на годишния доклад за дейността на Окръжна прокуратура в Добрич е отчетена и работата на районните прокуратури в Добричкия съдебен район. На съвещанието присъстваха  Виктор Малинов – прокурор във Върховната административна прокуратура, и Анна Помакова – прокурор в Апелативната прокуратура във Варна.