Окръжен съд Добрич обявява конкурс за есета
Окръжен съд Добрич обявява конкурс за есета / Дарик Добрич

Конкурс за есета обявява Окръжен съд - Добрич, съобщават оттам. Той е посветен на Деня на Българската конституция и професионален празник на юриста - 16 април. Могат да участват ученици от горния курс на обучение. Желаещите да се включат, трябва да предложат свои разсъждания върху някоя от мислите:
1. "Законите обединяват държавата". Секст Емпирик
2. "Законът управлява хората, а разумът - закона". Томас Фулър
3. "Законът е израз на общата воля". Монтескьо
4. "Народът е силен там, където се зачитат законите" - латинска народна мъдрост.
5. Уважавам закона, защото....
6. Където уважават закона, цари справедливостта.

Есетата трябва да бъдат предадени до 15 март т.г. в пресцентъра на Окръжен съд - Добрич, или на интернет адрес: press_os_dobrich@abv.bg. Авторите трябва да посочат трите си имена и телефон за връзка. Текстът трябва да бъде в рамките на 3 до 5 стандартни страници. Творбите ще бъдат оценени от комисия в състав - Златка Маринова - преподавател по история в ЕГ „Гео Милев", Снежана Денчева - преподавател по български език и литература в ПМГ „Иван Вазов" и съдия Георги Павлов от Окръжен съд - Добрич. Комисията ще класира три есета. Всички участници ще бъдат поканени в навечерието на 16 април - Деня на Българската конституция, на среща в Окръжен съд - Добрич за обявяване на резултатите от конкурса.

Произведенията на учениците трябва да представят разбирането им за значението на законите за държавата, обществото и за самите тях. Те може да бъдат аргументирани с примери от изучаваното в часовете по история, литература, „Етика и право", „Философия, „Свят и личност", както и с размисли върху текущи събития, поясняват ит съда. Ще бъдат оценявани задълбочената мисъл, богатството от наблюдения и познания и добрата езикова култура.