/ Дарик Варна, архив
Областният управител на Добрич Красимир Кирилов ще вземе участие в редовно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район. Срещата ще се проведе във Варна. Предвидено е да бъде актуализиран състава на представителите на Регионалния съвет за развитие /РСР/ в Комитетите за наблюдение на оперативните програми. Ще бъде направено представяне, ще се обсъди годишния доклад за 2016 г. и ще бъдат дадени указания за изготвяне на проект на годишна индикативна програма за дейността на РСР в Североизточен район за 2018 г.

Представител на Министерството на туризма ще запознае членовете на РСР и Регионалния координационен комитет с проекта на актуализирана национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 и плана за действие към нея за периода 2017-2020 г. Ще бъде представена актуализирана информация за изпълнението на оперативните програми 2014-2020 в СИР и възможностите за кандидатстване по  предстоящите за отваряне мерки.