Общинският съвет даде съгласие за благоустрояване на улици в Балчик
Общинският съвет даде съгласие за благоустрояване на улици в Балчик / netinfo
Местният парламент даде принципно съгласие Община Балчик да кандидатства с проект за рехабилитация и благоустрояване на улиците “Д-р Златко Петков”, “Иван Вазов”, “Любен Каравелов”, “Георги Бенковски” и “Христо Ботев”. Предвижда се да бъдат рехабилитирани също два паркинга и изградени места за отдих в близост до ул. “Г. Бенковски”.

Решението на съветниците е във връзка с откритата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие”.

На заседанието си днес Общинският съвет реши да се участва и с проект по програма “Красива България” за ремонт на връзката между улица “Емона” и улица “Черно море” на обща стойност 230 000 лева, като половината от средствата се осигурят от местния бюджет.