Общината внесе за одобрение обектите за ремонт по ОП Региони в растеж
Общината внесе за одобрение обектите за ремонт по ОП Региони в растеж / Дарик Добрич

Община град Добрич входира проектно предложение на своята Инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж" 2014-2020. Програмата включва списък с индикативни основни и резервни обекти за реконструкция и ремонт. Предстои Управляващият орган да направи оценка и да одобри проекта, след което да сключи споразумение за изпълнение. Обектите следва да имат технически паспорти и енергийно обследване, технически работни проекти за реконструкцията.

В основния списък са заложени проекти за реконструкция и енергийна ефективност на 6 детски градини и училища за над 9 млн.лева. В направленията „Градска среда" и „Зони с потенциал за икономическо развитие" е планирана рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари за близо 9 млн. лв. В списъка с основните проекти е включено и саниране на многофамилни жилищни сгради за 4 млн.лева. Изпълнението на този проект ще се основава на инициативата на гражданите. Планира се около 370 домакинства да обновят жилищата си. В направление „Енергийна ефективност на административни сгради на държавна администрация" се предвижда ремонт на сградата на пожарната.

В рамките на програмата са включени и проекти за обновяване на концертните зали „Добрич" и "Нели Божкова".

Инвестиционната програма може да бъде допълвана с нови обекти и дори да бъде финансирана с допълнителни средства.